Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
09.12.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 09.12.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 09.12.2022
BEREGNING KURDØGNPRIS
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL