Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
10.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 10.09.2020
PRESENTASJON TILSYN VED FLATLAND BOFELLESSKAP
PRESENTASJON KORONA TILTAK OG STATUS
PRESENTASJON DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1_6 FOLLEBU RÅD FOR ELDRE
PRESENTASJON BRANNSLUKKEANLEGG VED SYKEHJEMMENE
STATUS ARBEID MED TILTAKSPLAN BREV TIL FYLKESMANNEN
SAMMENDRAG VEDTATTE TILTAK
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 10.09.2020