Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
10.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 10.09.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON TILSYN VED FLATLAND BOFELLESSKAP
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON KORONA TILTAK OG STATUS
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1_6 FOLLEBU RÅD FOR ELDRE
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON BRANNSLUKKEANLEGG VED SYKEHJEMMENE
Ikon for filtype pdfSTATUS ARBEID MED TILTAKSPLAN BREV TIL FYLKESMANNEN
Ikon for filtype pdfSAMMENDRAG VEDTATTE TILTAK
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 10.09.2020