Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
11.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Møterom Skeikampen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 11.04.2019
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 11.04.2019