Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
16.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 16.06.2021
PRESENTASJON AV PSYKISK HELSE OG RUS REF.PDF
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 16.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2021 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (1) Vis Vis (3)
16/2021 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (2) Vis Vis (2)
17/2021 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Vis Vis (2)
18/2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035 Vis (2) Vis Vis (3)
19/2021 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 16.06.2021 Vis (8)