Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
16.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 16.06.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON AV PSYKISK HELSE OG RUS REF.PDF
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 16.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2021 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
16/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
17/2021 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
18/2021 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
19/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 16.06.2021 Vis (8)