Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
19.03.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 19.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 19.03.2021
LHL EKSEMPELSAMLING - FEB 21.PDF
ÅRSMELDING REF 2020.DOCX
FORMANNSKAPET 17.3.2021 - STATUS FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN