Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
19.03.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 19.03.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 19.03.2021
Ikon for filtype pdfLHL EKSEMPELSAMLING - FEB 21.PDF
Ikon for filtype pdfÅRSMELDING REF 2020.DOCX
Ikon for filtype pdfFORMANNSKAPET 17.3.2021 - STATUS FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN