Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
22.10.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 22.10.2020
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 22.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2020 INNSPILL TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED ÅRSBUDSJETT 2021 Vis