Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
26.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 26.05.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DEN 26.05.2021
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2021 OVERTAKELSE AV MARKERING FOR VERDENS ELDREDAG 1/10 Vis (1) Vis
12/2021 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020 Vis (6) Vis Vis (2)
13/2021 HDO-PLASSER, STATUS OG FRAMDRIFT - UNDERVEISRAPPORT 2 2021 Vis (1) Vis Vis (21)
14/2021 REFERATSAKER/NYE SAKER FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 26.05.2021 Vis (1)