Sakkyndig ankenemnd
28.09.2022 kl. 08:00 - 00:00
Langsua

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I SAKKYNDIG ANKENEMND DEN 28.09.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG ANKENEMND DEN 28.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
2/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)