Sakkyndig ankenemnd
28.09.2022 kl. 08:00 - 00:00
Langsua

Møtedokument
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I SAKKYNDIG ANKENEMND DEN 28.09.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG ANKENEMND DEN 28.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
2/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)