Sakkyndig nemnd
01.07.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 01.07.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2020 OMTAKSERING EIENDOMSSKATT Vis