Sakkyndig nemnd
09.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Langsua

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 09.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
3/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
4/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
5/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
6/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)
7/2022 KLAGE - EIENDOMSSKATT  (Unntatt offentlighet, offl §13)