Sakkyndig nemnd
10.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Lundevarden

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 10.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2020 OMTAKSERING EIENDOMSSKATT Vis Vis (2)