Sakkyndig nemnd
11.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Lundevarden

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 11.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2021 KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021 Vis (1) Vis Vis (1)