Sakkyndig nemnd
21.04.2021 kl. 09:00 - 00:00
Lundevarden

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 21.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021 Vis (1) Vis