Sakkyndig nemnd
29.01.2020 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 29.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV NYE EIENDOMSSKATTETAKSTER 2020