Ungdomsrådet
27.08.2020 kl. 11:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 27.08.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2020 VALG AV LEDER OG NESTLEDER  () Ikon for filtype pdfVis
12/2020 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 I FOLLEBU - OFFENTLIG ETTERSYN  () Ikon for filtype pdfVis
13/2020 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 27.8.20  () Ikon for filtype pdfVis