Valgnemnda
19.11.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 19.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2019 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019-2023 Vis
13/2019 VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (2) Vis Vis (3)
14/2019 OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019-2023 Vis
15/2019 VALG AV FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
16/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
17/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR INNLANDET REVISJON FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
18/2019 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019-2023 Vis
19/2019 BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMERREGIONEN - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I STYRET FOR PERIODEN 2019-2023 Vis
20/2019 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PEER GYNT VEGEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
21/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR FOLLEBU VANNVERK FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
22/2019 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
23/2019 FORSLAG OM AVVIKLING AV ORDNINGEN MED FAST BYGGEKOMITE. Vis (1) Vis
24/2019 FORSLAG OM AVVIKLING AV NAVNEKOMITEEN Vis