Valgnemnda
19.11.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 19.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019-2023 Ikon for filtype pdfVis
13/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
14/2019 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019-2023 Ikon for filtype pdfVis
15/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
17/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR INNLANDET REVISJON FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
18/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019-2023 Ikon for filtype pdfVis
19/2019 Ikon for filtype pdfBRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMERREGIONEN - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I STYRET FOR PERIODEN 2019-2023 Ikon for filtype pdfVis
20/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PEER GYNT VEGEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
21/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR FOLLEBU VANNVERK FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
22/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfFORSLAG OM AVVIKLING AV ORDNINGEN MED FAST BYGGEKOMITE. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfFORSLAG OM AVVIKLING AV NAVNEKOMITEEN Ikon for filtype pdfVis