Her er søkerne i vilkårlig rekkefølge:

Søker Navn F.år Bosted Nåværende stilling
Oppvekst Charlotte Sørensen 1970 Sarpsborg Student
Oppvekst Inger Torunn Holmgren 1965 Bardufoss Kommunalsjef
Oppvekst Halvar Aase 1976 Lillehammer Faglærer/doktorgradstipendiat
Oppvekst Eli Leistad Amundsen 1958 Lillehammer Fagleder PPT
Oppvekst Eva Aarnes 1963 Østre Gausdal Rektor musikk institutt
Oppvekst Nina R. Hjelmstad 1967 Tretten Enhetsleder barn og familie
Oppvekst Anne Line Nordberg-Brun 1963 Lillehammer Assisterende skoleleder
Helse/omsorg Bjørn Erik Sørli 1976 Gjerdrum Seksjonssjef sykehus
Helse/omsorg Steinar Selven 1956 Lillehammer  
Helse/omsorg Elin Amrud 1964 Lillehammer Student
Helse/omsorg Christoph Antonius Køsling 1963 Valldal Verksemdsleiar pleie- og omsorg
Helse/omsorg Bernt Tennstrand 1972 Mesnali Ass.rådmann/student
Helse/omsorg Harald Landheim 1968 Follebu Daglig leder samhandlingsenhet
Begge stillingene Kvinne     Unntatt offentlighet etter off.lova § 25