Det er totalt 12 søkere , 7 kvinner og 5 menn.

             

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Caroline Carlsson

28

Follebu

Systemtekniker GIS

Karin Damstuen        

55

Svingvoll

Sosionom

Kristin Christophersen

47

Lismarka

Systemansvarlig

Kvinne

 Unntatt offentlighet jfr. off.lov. § 25

Morten Knestang

32

Fåberg

Teknisk support

Ove Jørstad

51

Lillehammer

IKT rådgiver

Laurits Thomas Rasmussen

37

Sandnessjøen

Scanningsoperatør

Erland Bergum Storsveen

35

Follebu

Assistent i barneskolen

Mette Sønderskov     

32

Tretten

Ph.d.-stipendiat

Unni Stokstad

43

Fåberg

Seniorkonsulent

Ingeborg Venås

41

Østre Gausdal

konseptutvikler

Per Vinding

50

Lillehammer

arbeidssøker