Det er totalt 4 søkere, 4 kvinner.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Ane Bratland

26

Follebu

Spesialpedagog og adjunkt

May Reni Kraabøl     

37

Vestre Gausdal

Kontaktlærer

Kristine Vesteraas Rybakken

35

Øyer

Arbeidssøker

Live Tykket

24

Lom

Arbeidssøker