Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Sakkyndig ankenemnd

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Forrestad Leder
Harald Eivind Bakke Nestleder
Annette Solberg Medlem
Hilde Bjørkøy Waalen Varamedlem
Jon Fjeldet Varamedlem
Kari Wiegaard Varamedlem