Tilbake til Planutvalget

Karsten Vedel Johansen

Postnr/sted:
Telefon:
Epost:karsten.johansen@gausdal.politikerportal.no

Medlem i følgende utvalg