Det er 4 søkere, 2 kvinner og 2 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Camilla Nikolaisen    

37

Fåberg

Servicemedarbeider

Erlend Knutsen

30

Lillehammer

Arbeidssøker

Flora Nine Tangelder

32

Vestre Gausdal

Assistent

Yosuf Hasan

43

Lillehammer

Hjelpepleier