Barnehagebarn, elever, ansatte og inviterte gjester overvar begivenheten. Markeringen ble åpnet med fanfare spilt av Erik Sørlien, før kommunalsjef Cathrine Furu ønsket velkommen. Hun sa i sin tale blant annet at nå ligger alt til rette for å skape en skole med et godt innhold.

Ordfører Hans Høistad foresto den offisielle åpningen, Natalie Steinslien, Sigrid Olsen, Andreas Hårstad Morken og Bintou Sillah var snorholder, mens Annélia Danica Tomovic var snorklipper.  Som gave fra kommunen overrakte ordføreren et tuntre - en ask. Denne ble plantet av barn fra barnehagen og skolen.

Programmet ble ledet av rektor ved skolen Hilde Furuset Slåen og fungerende styrer i barnehagen Kristin Olsen. Barnehagebarna sang to sanger: Lang, lang rekke med venner og Når en liten mus skal ut og gå. Alle elevene ved skolen stemte i med Vi står sammen. Kulturskolen var representert med en breakegruppe med elever fra ungdomsskolen og Gausdal videregående skole.

Kjell Skarstad har vært prosjektleder, og i tillegg har prosjektgruppen bestått av Jo-Morten Høistad (nesteleder), Hilde Furuset Slåen (rektor), Laila Linn (enhetsleder barnehage) og Marit Lang-Ree Finstad (folkehelsekoordinator).  I tillegg har det vært bred medvirkning fra elevene og mange samarbeidspartnere. Kjell Skarstad roste det gode samarbeidet i sin tale. Det samme gjorde Per Norodd Harstad fra Backe Oppland, som har vært hovedentreprenør.

Åpningen med avsluttet med servering for både små og store. I kveld er det Åpen skole fra kl. 17.00 - 19.00.