Det var de ansatte ved Dikterportalen som  fikk  flere forespørsler, særlig fra den eldre delen av lokalbefolkningen, samt fra Granheim lungesykehus om å sette ut hvilebenker ved gang-og sykkelvegen på fylkesveg 255, strekningen Segalstad Bru-Follebu.
Vi mente dette var et godt tiltak for å gi flere mulighet til å benytte gangvegen til turer i nærområdet. 2015 er Friluftslivets år, og vi ønsker å stimulere til nære og hverdagslige uteaktiviteter, som er tilgjengelig for alle. Gausdal næringsforum tok tak i «benkesaken», vi hadde en prat med en positiv grunneier, et velvillig Statens vegvesen og ikke minst med Bruvoll sag, som ønsket å bidra økonomisk.

Benkene har nå stått ute gjennom sommerhalvåret, og tiltaket har fått positiv respons. Nå er benkene offisielt åpnet, adm. dir. Jørn Nørstelien ved Gausdal Bruk foretok snorklippingen og det var tale ved leder for Gausdal Næringsforum Ole Volehaugen. Gausdal Næringsforum har forøvrig satt ut til sammen 12 benker på forskjellige steder i kommune.  Vi håper benkene vil innby til å gå en tur i nærområdet, hvor man kanskje møter en fra nabolaget, og setter seg på en benk for å slå av en prat.