Flyktningetjenestens ansvarsområde

Flyktningetjenesten har ansvar for:

  • Bosetting av nyankomne flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak
  • Informasjon, råd og veiledning til flyktinger i etableringsfasen
  • Tett oppfølging av den enkeltes introduksjonsprogram
  • Boveiledning
  • Samarbeid med andre aktuelle tjenester i kommunen for den enkelte

Flyktningetjenesten har tett oppfølging etter bosetting og underveis i introduksjonsprogrammet. Vi har et tett samarbeid med flere samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, frivillige organisasjoner samt med lokalt næringsliv.

Gausdal har flyktningkoordinator og flyktningkonsulent i tjenesten.