Saken har gått over flere år. I møtet fikk planutvalget og formannskapet en gjennomgang av saken sett fra kommunens side i perioden 2007 til september 2013, og status per dags dato.

Etter en spørsmålsrunde tok planutvalget og formannskapet orienteringen til etteretning.

Notatet fra rådmannen kan en lese her.