Vi registrerer foreløpig bare boligmuligheter, og vil ta kontakt med aktuelle som har meldt inn en boligmulighet, dersom det oppstår behov.

Statlige myndigheter arbeider med å bygge opp et apparat for å ta imot de som kommer til Norge. Staten har ansvar for mottak, mens kommunene får nok etterhvert forespørsel om bosetting. For å forberede oss på mulig bosetting og for å bygge opp nødvendige tilbud og tjenester skal det opp en sak i kommunestyret i mars/april, når vi har mer informasjon. Boligmulighetene vil bli  en del av den saken.

Legg inn informasjon om tilgjengelig bolig her