Om oss

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester til deg.

  • Vi er opptatt av at våre tjenester skal hjelpe deg, derfor evaluerer vi tilbudet du får sammen med deg.
  • Vi overholder taushetsplikten.
  • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.

Kontakt oss

Ansatte er tilgjengelige mellom klokken 08.00 - 15.30.

Avdelingsleder: Tone B Madssveen Telefon: 95761326

Fagansvarlig: Anita Rønningen Telefon: 48240601

Veileder / Behandler: Roar Moastuen Telefon: 95040179 

Veileder / Behandler: Nina Hoffmann Telefon: 90255461

Veileder / Behandler: Vilde K Storebråten Telefon: 46819124

Veileder / Behandler: Jan Møller Telefon: 48050673

Veileder: Martin Søreng Telefon: 91361420

Du kan også ringe servicetorget på telefon: 61 22 44 00 hverdager mellom klokken 10.00 -11.00 og 11.30 - 14.00. For informasjon eller påmelding til en av våre kurs, kan du ta direkte kontakt via kontaktskjemaene på nettsiden. De finner du her

Betaling

Våre tilbud og tjenester er gratis. Det kan tilkomme en avgift på kursmatriell, se informasjon under kurs.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid. I 2018 har også Nord-Fron og Sør-Fron blitt med i deler av samarbeidet. Dette har resultert i at ulike kurstilbud nå tar i mot deltakere fra alle kommunene i det interkommunale samarbeidet. Andre fokusområder er:

Kontakt: Koordinator for interkommunalt fagteam: Kirsti Engan-Skei 

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus betyr at du som pasient (eller pårørende) skal vite hva du kan vente av behandlingen og når du får behandling. Du skal unngå unødvendig ventetid. Du skal også få mer innflytelse på din egen behandling. Behandlingen skal med jevne mellomrom bli vurdert av og med deg og de som behandler deg. (helsenorge.no)

Pakkeforløpene skal altså bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre et samarbeid mellom deg som bruker, (eller pårørende), fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet- Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Koordinator for pakkeforløpene for psykisk helse og rus i Gausdal kommune er Kommunepsykolog Christine Kvello, tlf. 92606096