Om fagfeltet

Fysioterapeuter er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuter samarbeider med foresatte og fagpersoner for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem. 

Fysioterapeuter har kunnskap om barns utvikling og om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø, kan fysioterapeuten bidra til og tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn og foresatte, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Kilde: Norsk fysioterapiforbund, Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Kompetanse og fagutøvelse

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar. Fysioterapeut på helsestasjonen er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (masterkompetanse). Tjenesten følger nasjonalfaglige retningslinjer for tjenesten og oppdatert kunnskap på feltet. Fysioterapeut har et nært samarbeid med kollegaer i nabokommuner, andre faggrupper i kommunen og spesialisthelsetjenesten.