Norovirus er svært smittsomt, foreløpig er det ingen smitte på våre to sykehjem og vi jobber forebyggende. Vanligvis går norovirus over uten komplikasjoner, men personer med immunsvikt, nyfødte og eldre kan få et mer alvorlig forløp. Alle som kommer på besøk til institusjoner eller på annet vis er i kontakt med mennesker med nedsatt immunforsvar bør derfor være ekstra påpasselig med håndvask og ta hensyn til 48-timers regelen.

De syke er mest smittsomme hvis de kaster opp eller har diaré, men det er også risiko for smitte etter at symptomene har gitt seg. De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet (etter kontakt med andre syke) bær være nøye med håndhygienen. Etter 48 timer er smitterisikoen mindre. Såpe og rennende vann er mer effektivt mot norovirus enn alkoholbasert hånddesinfeksjon.