Planforslaget omfatter planer for sentrum, boligområder og næringsareal m.m. Etter som det er et omfattende planmateriale er det laget en kortversjon av planbeskrivelsen. Dette er ikke et offisielt plandokument, men mer beregna på den som vil skaffe seg en raskere oversikt over innholdet i planen.

Kommunen arrangerer åpen plandag tirsdag 27. juni kl. 14.00 - 18.00 på kommunens Servicetorg. Du kan møte fram når det passer for deg i den perioden, og stille spørsmål direkte til saksbehandler.

PLANDOKUMENTER (klikkbare lenker)

For å lese PDF-dokumentene trenger du Adobe Acrobat Reader - dette kan lastes ned gratis her.

Høringsbrev

  1. Plankart (stor fil)
  2. Planbeskrivelse
  3. Konsekvensutredning
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Andre dokumenter:

Uttalelser til planforslaget sendes til: Gausdal kommune, Vestringsvg. 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:
Jon Sylte tlf.: 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no