Du kan møte fram når det passer for deg i denne perioden, og stille dine spørsmål direkte til saksbehandler.

Uttalelser til planforslaget sendes til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936, epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no