En HDO-bolig er et tjenestenivå mellom bofellesskap og sykehjem. Kommunen vil etter en individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering, beslutte hvilket omsorgsnivå som gir pasienten den beste hjelpen innenfor de ressursene som helse- og omsorgstjenesten rår over. Alle vedtak begrunnes.

HUSLEIE
Pasienter med HDO-plass betaler en fastsatt husleie per måned. Boenhetene i HDO-avdelingen er sammenlignbare med boenhetene i bofellesskap for eldre, både når det gjelder størrelse på boenheten og tilgang til fellesarealer. Det skrives husleiekontrakt med hver pasient.

Det gis anledning til å ha private møbler og personlige eiendeler i boenheten, men hvis man må ha plasskrevende hjelpemidler på rommet, blir det mindre plass til personlige ting. I avdelingen er det fellesområder til bruk for pasientene, med kjøkken og sittegrupper der det er mulighet for sosial omgang og der felles bespisning vil skje.

SERVICEPAKKE
Pasienter i omsorgsbolig med HDO abonnerer på en servicepakke som inneholder det de trenger i det daglige som: sengeklær, håndklær, toalettartikler, alle måltider, renhold og vask av eget tøy. Legemidler, bandasjer og bleier dekkes gjennom NAV.

LEGETJENESTER
Det er gjort avtale med legetjenesten i kommunen om at sykehjemslegen også går legevisitt på pasientene i HDO-avdelingen. Men den enkelte pasient kan velge å beholde sin fastlege og gå til undersøkelse og oppfølging der. Imidlertid må da pasienten og pårørende sørge for at pasienten selv kommer seg til og fra legen.

VELFERDSTEKNOLOGI / TRYGGHETSTEKNOLOGI

Velferdsteknologiske løsninger vil være en naturlig del av tilbudet i HDO-avdelingen. Dette er forankret gjennom kommunestyrets vedtak. Det kan være løsninger både for aktiv og passiv varsling. «Aktiv varsling» vil si at pasienten selv må aktivisere varslingen ved å trykke på en knapp eller lignende. Trygghetsalarm er eksempel på dette. «Passiv varsling» er teknologi som varsler når noe er galt uten at pasienten trenger å gjøre noe aktivt selv. Fallalarm, bruk av kamera og forskjellige sensorer er eksempler på dette.