Målgrupper for omsorgsboliger og bofellesskap

Omsorgsboliger og bofellesskap i tilknytning til Forsettunet og Follebutunet (50 boenheter)

  • Voksne og eldre som har behov for tilpasset og tilrettelagt bolig med tilgang på helse- og omsorgstjenester.
  • Bofellesskapene har fellesareal der det tilbys måltider sammen med andre beboere.
  • Bofellesskapene bemannes av hjemmetjenesten med individuelt tilpasset hjelp.

 

Hvordan søker jeg om kommunal omsorgsbolig?

For å søke om kommunal omsorgsbolig, så kan du ta kontakt med tildelingskontoret på e-post eller på telefon 612 24 400 for å få veiledning. Du finner søknadsskjema under "skjema" (under og til høyre på denne siden).

Les retningslinjene for tildeling av kommunal omsorgsbolig i Gausdal.