Gausdal kommune følger de nasjonale retningslinjene og det betyr at vi går tilbake til tiltakene som var før skjenkestoppen 4.januar.

Fra og med midtnatt natt til 22.januar 2021 gjelder følgende:

  • Det er skjenkestopp kl. 24:00
  • Gjestar kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.
  • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord.
  • Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
  • Servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Vi oppfordrer til at alle registreres og at dette også gjøres for serveringssteder uten skjenkebevilling. Informasjonen skal slettes etter 14 dager