Minner allikevel om det generelle forbudet mot åpen ild i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt tillatelse.

Kaffe/turbål på etablerte bålplasser kan utføres  så fremt dette gjøres forsvarlig og ikke kan medføre brann.

Det kan være lokale forhold som gjør at det ikke er forsvarlig.

 

Lillehammer Region brannvesen
Knut Birger Bakken

Brannsjef