Avdelingen har også ansvar for kommunen sitt kartverk, grunnlagsnett, tildeling av adresse/husnummer, eiendomsmålinger/eiendomsregister og fradeling av eiendommer.

Generelle henvendelser til byggesaksavdelingen og innsending av saker kan gjøres på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Besøksadresse: Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal. Telefonnummer: 61 22 44 00