• Gausdal formannskap ønsker at det inngis begjæring om midlertidig forføyning med krav om at Engeland og hans samarbeidsparter ikke fjerner objekter som skal ryddes av Oppland Metall i henhold til kontrakt.
  • I forbindelse med ryddingen plukker Gausdal kommune – utfra en rimelighetsvurdering - ut noen få gjenstander som kan stå igjen.
  • Gausdal kommune legger til grunn at Oppland Metall starter sitt ryddearbeid som planlagt.