Gjennom vår advokat fremmet vi forslag om at vi ønsket et møte med Engeland, Advokat Krukhaug og ansvarlig representant for venneforeningen førstkommende mandag for å diskutere saken med målsetting å komme frem til en løsning. Forutsetningen var at venneforeningen følger vedtak fattet i Tingretten og stopper ryddearbeidet med umiddelbar virkning.
 
Advokat Krukhaug har gitt tilbakemelding om at arbeidet ikke vil bli stoppet. På den bakgrunn finner ikke Gausdal kommune at vi kan gå i videre dialog med formål å finne andre løsninger i saken enn de som allerede er besluttet. Hele svarbrevet fra Gausdal kommune kan leses her.