Kommunen arbeider med å skaffe seg oversikt over situasjonen etter de siste dagers hendelse. På nåværende tidspunkt er fokuset fra kommunens side å begrense det økonomiske tapet mest mulig. Gjennom kommunens advokat vurderes det flere tiltak.

Videre diskuteres det  hvordan Gausdal kommune skal forholde seg til den ulovlige aksjonen som pågår på Engeland.