Aktiv i 100 er for alle voksne som har gått litt turer før. Det er turer hver mandag, unntatt på helligdager. I juli måned er det heller ingen turer. Siste tur i høst blir mandag 16.oktober. Turene går i all slags vær, og har en varighet på mellom en og tre timer. Turområde og lengde på turene blir vurdert ut i fra vær og føre. Alle oppfordres til å ha med drikke og niste. Fast oppmøte på parkeringsplassen på Gausdal Arena der det blir samkjøring. De som er passasjerer betaler kr. 30 for turer i bygda og kr. 40 til fjelles og til Lillehammer. Bom og parkeringsavgift deles på av sjåfør og passasjerer. 

Aktiv i 100 er et samarbeid mellom DNT Lillehammer, Gausdal Turlag og Gausdal Frivilligsentral.

Kontaktpersoner for Gausdal turlag er Inger Forsethlien tlf: 915 11 862 og Signe Marit Steine Jevne tlf: 482 47 460. 

Oversikt over turene finner du her: 

Vårprogrammet (DOC) (PDF) Høstprogrammet  (DOC) (PDF)

Se klipp fra en av turene i 2022