Kommunen, og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn, har rett til å uttale seg. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist og for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.

Navnet kom opp i forbindelse med skilting av skiløyper, der Hammerberget var et av navnene.

Saksdokumentet kan du lese her

Eventuelle merknader kan sendes til:

Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Merkes navnesak 2018/157

Høringsfrist er satt til 31.05.2018