I forbindelse med sluttføring av adresseringsprosjektet har også kommunen reist navnesak for en del navn og kartverket benytter anledning til å reise navnesak for å avklare skrivemåten på et del steder.

Oversikt over hvilke steder dette gjelder finner du i oppstilling fra kartverket.

Eventuelle uttalelser sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost postmottak@gausdal.kommune.no innen 6.april 2017.