Jeg vil med dette få takke alle dere som var med og bidro til at den offisielle åpningen av Langsua Nasjonalpark ble så vellykket. Jeg retter en spesiell takk til elevene i 4. og 5. klasse, speidere, Gausdal Jeger- og fiskerforening og Gausdal Fjellstyre for den innsatsen dere la ned under åpningsarrangementet av Langsua Nasjonalpark. Det var dere som skapte folkefesten og rammen rundt arrangementet. Uten dere, og foreldre som var med, hadde det ikke blitt det samme.

Så tusen takk til dere alle 

Vennlig hilsen
Mona B. Nicolaysen
Ordfører