Ved flommen i 2011 ble det store skader på vassdraget og omkringliggende jordbruksarealer langs Gausa i Østre Gausdal. NVE fant ikke mulighet for å gjennomføre utbedringstiltaka som var planlagt, men bevilga til slutt kr. 500.000 til kommunen for at de skulle gjennomføre tiltak. Verken kommunen eller grunneierne har sett seg i stand til å bevilge det manglende beløpet, og saka ble for snart ett år siden innklaget til NVE og Olje- og energidepartementet.

Ordfører Hans Oddvar Høistad sammen med miljø- og næringssjef Jon Sylte fikk i dag møte i departementet med politisk ledelse ved politisk rådgiver Svein Sundsbø samt repr. for administrasjonen. Ordfører fikk gjenoppfriska argumentene for at tiltak må gjennomføres og nye momenter etter ytterligere skader ved flommen i 2013. Bl.a. ble det pekt på at ca. 1300 dekar jordbruksareal er berørt og blir gradvis forsumpa og forringa for matproduksjon. Så får vi bare håpe at klagebehandlinga gir positivt resultat!