Ordfører Anette Musdalslien

 

Anette Musdalslien (Sp) overtok ordførervervet i Gausdal etter valget i 2019. Musdalslien er utdannet samfunnsviter og har en mastergrad i offentlig forvaltning.
Hun er ansatt som seniorrådgiver i enhet for kommunal og regional samordning hos Fylkesmannen i Innlandet.
Hun har også jobbet flere år som journalist i GD og Klassekampen. 

Musdalslien har fire år bak seg i kommunestyre og formannskap i Gausdal.
Hun har tidligere vært ansatt på fylkeskontoret til Sp i Oppland. 

Musdalslien er bosatt i Østre Gausdal. Hun er gift og har to barn.

 

Kontakt ordføreren:

Ordfører i Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal

Sentralbord: 61 22 44 00
Mobil: 976 57 281

e-post: anette.musdalslien@gausdal.kommune.no

Varaordfører

Stig Melbø.
Felleslista Fremskrittspartiet og Høyre
Mobil: 924 03 650

epost: stig.melbo@gausdal.politikerportal.no

Stig A Melbø