Kommunen har hatt tonivåmodell siden 2003. Kommunen ledes av kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør.

Den administrative strukturen endres i takt med endringer i samfunnet, endringer i behov for tjenester og ressurser innenfor de forskjellige fagområdene - og behovet for samordning og styring av den kommunale virksomheten.