Kommunen har hatt tonivåmodell siden 2003. Kommunen ledes av rådmannen og to kommunalsjefer. Enhetslederne rapporterer til rådmann/kommunalsjef iht. fargekodene på boksene i kartet.

Den administrative strukturen endres i takt med endringer i samfunnet, endringer i behov for tjenester og ressurser innenfor de forskjellige fagområdene - og behovet for samordning og styring av den kommunale virksomheten.