Kommunal kriseledelse har vært samlet fra kl 13.30 på onsdag. Vi avsluttet i denne omgang kl.15.00 torsdag.

Våre ansatte har gjort en formidabel innsats. Særlig vil jeg framheve tekniske tjenester, der de ansatte og alt utstyr har vært i sving over hele kommunen. Omsorgstjenesten har også stått på og funnet løsninger for alle sine brukere.
Vi har samarbeidet godt med Røde Kors og sanitetskvinnene, private entreprenører og bygdefolk. Folk stiller opp og gjør det som må gjøres. En stor takk til alle!
Her er en kort situasjonsrapport.
Det er stor vannføring i elver, og noen steder har de funnet seg nye løp. Sideelver og bekker er en utfordring. Noen små ras har det vært. I går kveld var det flere biler, en buss og en dyretransport som sto fast mellom 2 ras. Dette løste seg etterkvart.
I går kveld var det rimelig dramatisk ved Q meieriet. I samarbeid med sivilforsvaret klarte en å holde stand mot større ødeleggelser.

Mange veger var stengt i går og i natt. Nå er de fleste åpnet. Det har vært en prioritert oppgave.
Det har i alt vært 17 evakuerte, fra 7 husstander. En husstand er fortsatt evakuert.

Drikkevannet er nok ikke truet, - prøver er tatt og sendt for videre undersøkelser. Vi har tatt forholdsregler i Olstad, der det er sendt ut kokevarsel.

En stor utfordring har vært at telefonnettet, både mobil og fasttelefon, har vært og er nede i store deler av Vestre dalfør. Dette er trøblete. Mange av trygghetsalarmene var også ute av drift. Det har vært flere strømbrudd og brudd på fiberkabelen til Gausdal.
 
Vi mener likevel at vi klarte å sende ut god informasjon via vårt befolkningsvarslingssystem.

Vi har hatt er godt samarbeid med Eidsiva og politi. Noen utfordringer har vi hatt med å få kontakt med Statens vegvesen og Mesta. I dag går det bedre, men de har ikke nok kapasitet til å ta alt. Vi bistår ved forespørsel.
 
Hjemmetjenesten betjener alle sine brukere, og i Vestre dalføre har vi hatt støtte av Røde Kors med hensyn til framkommelighet
Alle skoler har vært åpne. Eksamen i 10 klasse ble gjennomført som planlagt.

Vi har fått positiv respons på bruk av nett og sosiale medier i går kveld og i dag
 
Mye opprydding er igangsatt. Vi sjekker og dokumenterer skader. Og vi oppdaterer informasjon på hjemmeside og sosiale medier
Situasjonen følges nøye de nærmeste dagene.

 

Hans Høistad
Ordfører