Planområdet er på ca. 193 dekar og ligger i Skei sentrum. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Skei sentrum med vekt på utbygging for frtidsbebyggelse. Planområdet er noe utvida langs Peer Gyntvegen i forhold til tidligere varsel for å tilrettelegge for bygging av gang- og sykkelveg samt planfri kryssing av skiløype.

Planmaterialet finner du her: