Årets Skolejogg ble arrangert i uke 41. I år løp elevene for årets TV- aksjon, der vanntilgang er ett tema. Fjerdumselevene samlet inn 21 633 kroner til TV-aksjonen som har motto "Vann forandrer alt". Med bilder og musikk fra Skolejoggen 2014 ble det overrakt en sjekk til Hans Oddvar Høistad. Han takket for dette på vegne av innsamlingsaksjonen i Gausdal Kommune. " Det blir mange brønner, og mange kommer til å få tilgang til rent vann med disse pengene" - utrykte Høistad. Hver elev samlet 140 kroner i snitt på årets Skolejogg. Gratulerer!

Skolejoggen (Large).JPG

Ordføreren Hans Oddvar Høistad med elevrådsrepresentanter på Fjerdum Skole.

Foto: Tore Steffens